Informace o obecném postupu migrace poštovních služeb

Jak jistě víte, jedna z posledních fází přechodu na prostředí Microsoft, je migrace poštovních služeb z klienta Group Wise na Microsoft Outlook. Tato část migrace je naplánována na měsíc září. Rádi bychom Vás proto s předstihem seznámili s obecným postupem migrace. Migrace poštovních služeb bude dvoufázová, tak aby bylo možné se s novým prostředím seznámit. Bude to pro Vás znamenat, že stále budete využívat Group Wise klienta, tak jak jste zvyklí a k tomu souběžně bude možné přistupovat přes webový prohlížeč do nové schránky, která již bude na systému Microsoft Exchange v režimu read only. Webové prostředí je totožné jako lokálně nainstalovaný program Microsoft Outlook. Díky tomu budete mít možnost se s celým prostředím seznámit do doby, než bude celé poštovní řešení kompletně přemigrováno. Během migrace obsahu Vaší poštovní schránky dojde i k migraci Vašich lokálních poštovních archivů.

Druhá fáze migrace bude spočívat v samotném přechodu z klienta Group Wise na Microsoft Outlook. Tato fáze se spustí po kompletní migraci všech Vašich dat ve schránce a bude obsahovat vzdálenou odinstalaci Group Wise klienta a zároveň instalaci klienta Microsoft Outlook.

O přesných termínech migrace samotné Vás budeme s předstihem informovat.

Další články v rubrice

English ☰ Menu