Aktuality

Povinný PIN kód byl zrušen

Od 18.10.2017 již nadále nebude povinně vyžadována ochrana Vašeho mobilního telefonu/zařízení PIN kódem.

Ukončení provozu NetStorage

Ukončení provozu dojde dne 17.10.2017 v 17:17 hodin.

Ukončení provozu klienta GroupWise

Ukončení funkčnosti aplikace bude provedeno dne 17.10.2017 v 17:17 hodin.

Ukončení migrace poštovních služeb

V prvním říjnovém týdnu jsme provedli finální kroky dle naplánovaného harmonogramu migrace.

Ukončení migrace souborových služeb

V průběhu měsíce září, se dle harmonogramu, podařilo kompletně přemigrovat všechny části souborových služeb.

Nový způsob ověřování uživatelů do aplikace Service Desk

Byl spuštěn nový způsob ověřování uživatelů do aplikace Service Desk (helpdesk.czu.cz)

Vzdělávací centrum EASY 365

Do našeho tenantu bylo přidáno vzdělávací centrum EASY 365, kde naleznete scénáře a návody k použití OFFICE 365.

Ukončení funkcionality atomatického publikování uživatelských souborů z disku H:

Z důvodu přechodu na nové technologie je tato funkcionalita „osobních webů“ ukončena.

Otázky a odpovědi

Pro vaši lepší informovanost a bezproblémový přechod na nové poštovní služby jsme pro vás zřídili novou rubriku.

Harmonogram pro migraci pošty na fakultách

Před zahájením migrace Vašeho poštovního úřadu dostanete vždy emailovou zprávou, ve které budou uvedeny veškeré detaily migrace poštovních služeb.

Nové návody na MS Outlook

Do sekce Dokumenty byly umístěny nové návody pro práci s programem MS Outlook.

Aplikace Vibe

Po provedené analýze využívání aplikace Vibe se připravuje ukončení provozu této aplikace.

Poštovní služby

Z důvodu blížícího se termínu zahájení migrace poštovních služeb, bychom Vám rádi sdělili podrobnosti celé migrace.

Souborové služby

Druhá fáze celého projektu, konkrétně migrace souborových služeb, se blíží k závěru.

Migrace profilů FLD a FŽP

Dnešním dnem je úspěšně dokončena migrace uživatelských profilů na FLD a FŽP

Migrace profilů na TF a PEF je dokončena

Dnešním dnem je úspěšně dokončena migrace uživatelských profilů na dalších fakultách.

Informace o obecném postupu migrace poštovních služeb

Jak jistě víte, jedna z posledních fází přechodu na prostředí Microsoft, je migrace poštovních služeb z klienta Group Wise na Microsoft Outlook.

Migrace profilů na FTZ je dokončena

Dnešním dnem je úspěšně dokončena migrace uživatelských profilů na Fakultě tropického zemědělství.

Microsoft Office v aktuální verzi 2016

V rámci projektu migrace prostředí proběhne standardizace kancelářského produktu Microsoft Office na celé univerzitě.

Adaptační kampaň

V rámci připravovaného přechodu na platformu Microsoft jsme pro Vás zajistili profesionální poradenské služby realizované firmou SoftwareONE

 

Nová linka technické podpory pro proces migrace

Pro případy, kdy by doslo ke specifickým odlišnostem v procesu migrace, jsme pro vás připravili speciální linku 2777.

Omezení funkčnosti síťového úložiště COMMON

V rámci projektu přechodu na systém Microsoft, bychom Vás chtěli upozornit na omezení funkčnosti síťového úložiště COMMON

Zahájení fáze převodu uživatelských profilů

Rádi bychom Vás informovali o zahájení další fáze projektu, a to převodu lokálních uživatelských profilů na profily doménové.

Další část projektu je úspěšně za námi

Během uplynulého měsíce se nám podařilo, dle plánu, přemigrovat aktivní počítače do nové domény CZU

English ☰ Menu