Ukončení migrace souborových služeb

V průběhu měsíce září, se dle harmonogramu, podařilo kompletně přemigrovat všechny části souborových služeb. Díky předem připraveným a otestovaným postupům, proběhla migrace souborových služeb bez větších problémů.  Aktuálně jsou souborové služby již na novém úložišti, které je plně integrováno do nové Active Directory CZU.CZ

Další články v rubrice

English ☰ Menu