Migrace profilů FLD a FŽP

Dnešním dnem je úspěšně dokončena migrace uživatelských profilů na Fakultě lesnické a dřevařské a Fakultě životního prostředí. Díky pečlivé přípravě celého postupu a dalších návazných kroků se podařilo bez problémů uživatelské profily zmigrovat do nového prostředí bez výrazného omezení uživatelů.

Další články v rubrice

English ☰ Menu