Souborové služby

Druhá fáze celého projektu, konkrétně migrace souborových služeb, se blíží k závěru. Proto bychom Vás rádi informovali o následném postupu, který bude pro dokončení potřeba. Aby byla zachována konzistence dat a nedošlo poškození souborů, bude závěrečná fáze spočívat v zamezení možnosti zápisu dat. Fakticky to bude znamenat, že v předem uvedeném termínu nebude možné na sdílené úložiště ukládat žádná data. Veškerý přístup bude nastaven pouze v režimu čtení. Po nastavení tohoto režimu, proběhne závěrečná synchronizace dat na nové úložiště. Po této synchronizaci dat, bude opět nastaven přístup pro zápis a bude možné standardně využívat sdílené úložiště.

Jelikož technologie Novell a Microsoft jsou velmi rozdílné technologie, může se stát, že oprávnění na nestandardní úložiště nebude přeneseno v plné míře. V takovém případě Vás poprosíme, abyste se obrátili na helpdesk nebo linku 2777, kde Vám bude zajištěna náprava.

Další články v rubrice

English ☰ Menu