Zahájení fáze převodu uživatelských profilů

Rádi bychom Vás informovali o zahájení další fáze projektu, a to převodu lokálních uživatelských profilů na profily doménové. V tuto chvíli probíhá detailní testování této fáze. Po dokončení testování migrace profilů bude přistoupeno k pilotní migraci profilů v oddělení OIKT. V tomto pilotním provozu si ověříme korektnost všech migračních kroků před spuštěním celkové migrace profilů v univerzitě, která proběhne v průběhu května. Současně pro Vás také připravujeme dokument, ve kterém budete seznámeni s jednotlivými kroky této migrace profilů.

Další články v rubrice

English ☰ Menu