Poštovní služby

Z důvodu blížícího se termínu zahájení migrace poštovních služeb, bychom Vám rádi sdělili podrobnosti celé migrace. Jak již bylo na projektovém webu oznámeno, v průběhu migrace budete mít dostupné obě schránky, jak schránku GroupWise tak i schránku Microsoft Exchange. Podrobnosti o tomto souběhu jsou uvedeny zde.

Během migrace poštovních služeb bude zmigrován i Váš osobní poštovní archiv, pokud je vytvořen a pokud je uložen na standardním místě na Vašem počítači. Archivy budou přemigrovány do cloudového prostředí, což zaručuje dostupnost archivu jak z webového klienta Microsoft Outlook, tak i z klasického klienta Microsoft Outlook, který budete mít nainstalovaný na Vašich počítačích. V případě, že tento osobní archiv je uložen na nedostupném úložišti, nebo na Vašem domácím počítači, nebude tento archiv migrován. Pro přemigrování takového archivu bude nutné, abyste kontaktovali helpdesk nebo linku 2777. Během migrace osobního poštovního archivu, nebude tento archiv dostupný ani v režimu čtení.

Jelikož klient Novell GroupWise a Microsoft Outlook využívají odlišné technologie, není možné přemigrovat Vaše osobní podpisy a pravidla přesměrování. Z důvodu bezpečnosti nebudou přenášena nastavení sdílení položek kalendář, kontakty a sdílení schránek. Pro sdílení těchto položek bude nutné provést nastavení sdílení znovu, dle návodu, který připravujeme.

Pro zajištění bezpečnosti na novém poštovním serveru Microsoft Exchange nebude již dále podporován protokol POP3 a IMAP.

Pokud využíváte poštovní služby na Vašich mobilních zařízení, bude nutné po migraci poštovních služeb provést odebrání původního účtu a přidání nového účtu v nastavení Vašich mobilních zařízení. V případě potřeby pomoci s nastavením Vašich zařízení se můžete obrátit na helpdesk nebo na linku 2777.

Další články v rubrice

English ☰ Menu